super4De eerste superaanbieding is, zoals jullie reeds in ons vorig Uiltje konden lezen, al op zondag

1 juli 2018.  Dan trekken we naar Lokeren.  De Reynaertstappers vzw organiseren die dag de 1e Runners Lab Walk Classic.  De start is voorzien in het Jeugdstadion Sporting Lokeren, Daknamstraat 91 te Lokeren.  Afstanden hier zijn 7-11-17-23-30-50km en vertrekken kan tussen 6.00-15.00u (start 50 km is tot 8u.00).


Lokeren ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, is gelegen aan de rivier de Durme en de autoweg E17 en telt iets meer dan 41.000 inwoners, die Lokeraars worden genoemd.

Over de oorsprong van de naam Lokeren zijn al heel wat theorieën ontwikkeld, de ene al wat geloofwaardiger dan de andere.


Een groep auteurs ziet in de plaatsnaam het element “luken” wat (in)sluiten of toedoen betekent.  Lokeren zou verwijzen naar een ingesloten plaats tussen de Durme en een bosgebied met wilde dieren.

Volgens een recenter, meer wetenschappelijk verantwoorde interpretatie zou Lokeren in oorsprong een waternaam zijn die later overging op de daar gestichte nederzetting.  Lokeren zou dan afgeleid zijn van enerzijds het Indo-Europese grondwoord leuk dat helder of glanzend betekent en anderzijds het prehistorische hydronymische achtervoegsel “arna” wat water betekent.  Probleem is dat er voor ‘Leuk-arna’, hoewel taalkundig aannemelijk, geen feitelijke, historische bevestiging te vinden is.

Over de geschiedenis van deze stad vonden we op internet het volgende terug:

De vroegste archeologische bewijzen van bewoning op het huidige Lokerse grondgebied stammen reeds uit het neolithicum.  Latere vondsten dateren uit de periode van het Romeinse keizerrijk.  Zo werden restanten van een Romeinse weg langs de rivier de Durme teruggevonden.  Men kan echter moeilijk stellen dat dit gebied enig belang had in deze periode.  De eerste vermelding van de stad Lokeren vindt pas plaats in 1114.  In tegenstelling tot oudere nederzettingen werd het nieuwe dorp Lokeren gebouwd in een bocht op de rechterzijde van de Durme.  In het midden van de 12e eeuw was het een onafhankelijke gemeenschap met landbouw en vlasnijverheid als haar twee economische hoofdactiviteiten.  De textielnijverheid bleef belangrijk ver tot in de 20ste eeuw.

In 1555 gaf Keizer Karel V Lokeren het recht om een markt te organiseren.  Dit marktoctrooi is een scharniermoment in de ontstaansgeschiedenis van Lokeren.  Wat men weet van dit moment uit de Lokerse geschiedenis is dat het toenmalige marktplein bestond uit een driehoek die zich uitstrekte van de huidige Schoolstraat tot aan de kerk en een smalle strook van de Schoolstraat tot richting het huidige stadhuis.  De toenmalige markt was dus niet rechtstreeks verbonden met de Durme die omgeven werd door meersen langs beide oevers.  In die tijd was het één van de belangrijkste landbouwmarkten uit de omgeving met een bloeiende vlashandel.  Dit wekte wrevel op bij de verscheidene naburige steden.  In 1584 zouden garnizoenen uit Gent en Dendermonde mede om die redenen het toenmalige dorpscentrum bestaande uit voornamelijk houten huizen en een kerk hebben platgebrand.In de 16e en 17e eeuw lag het Land van Waas in de vuurlinie tussen het protestantse Nederlanden en het Katholieke Spaanse Rijk.  In de loop van de 17e eeuw trachtte het stadsbestuur percelen aanpalend aan de Lokerse markt, te verkrijgen van hun eigenaars.  Zo werd de markt uiteindelijk verbonden met de Durme en kreeg het omstreeks 1651 haar min of meer huidige contouren.  In 1789 werd het centrum van de stad nogmaals geteisterd door een grote brand.  Na de Franse annexatie werd het gebied deel van het Scheldedepartement, Lokeren behoorde tot het arrondissement Dendermonde en tot het kanton Lokeren.  In 1804 kende Napoleon Bonaparte Lokeren stadsrechten toe.

Tijdens de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er een Durchgangslager (doorgangskamp) ingericht met als (voornaamste) doel Engelse krijgsgevangenen samen te brengen in afwachting van hun transport (deportatie).  Na de bevrijding (tijdens de repressie) werd dit kamp ingericht als interneringscentrum voor collaborateurs.  Het Interneringscentrum Lokeren was één van de grootste in haar soort en er verbleven in de periode september 1944 tot november 1947 tussen de 15.000 en 22.000 gedetineerden.


Sinds de fusie van 1 januari 1977 maken deelgemeenten Eksaarde en Daknam deel uit van de stad Lokeren.

De gemeente telt buiten het stadscentrum nog verschillende wijken en gehuchten, die door verkavelingen en lintbebouwing met het centrum vergroeid zijn geraakt, zoals Spoele, Heiende, Bergendries, Heirbrug, Everslaar, Bokslaar, Staakte, Naastveld en Puttenen.  Het gehucht Oudenbos sluit aan op Zeveneken in buurgemeente Lochristi.  In deelgemeente Eksaarde ligt nog het dorp Doorslaar. Daknam is zowel in inwoneraantal als in oppervlakte de kleinste van de drie terwijl Lokeren net de grootste is.  De zuidelijke grens van de stad en deelgemeente Lokeren loopt volledig gelijk met de E17-autosnelweg.


Bezienswaardigheden in Lokeren zijn o.m.:

•Het stadsmuseum: hier wordt de geschiedenis van de stad vertelt.  De focus ligt op de 19e en 20e eeuw, waarbij er veel aandacht geschonken wordt aan de haarsnijderij-industrie waarvan de stad in de 20e eeuw het epicentrum was.  Tevens is er het Nationaal Beenhouwersmuseum, schatkamer en oude bakkerswinkel te vinden.

•De Sint-Laurentiuskerk is een pseudobasilicale kruiskerk gelegen aan het kerkplein en de omgeving is een plaatselijke toeristische trekpleister.

•De Heirbrugmolen is een windmolen.  Deze molen werd in 1852 gebouwd ter vervanging van een staakmolen.  In 1873 werd deze molen uitgerust met een stoommachine en verrees naast de molen een hoge schouw.  In 1940 werd de molen gedeeltelijk ontmanteld, de kap, het gevlucht, de bovenas en het kruiwerk werden verwijderd.  De resterende molenromp werd in september 1979 erkend als monument en als dorpsgezicht.  In 1993 kocht de stad Lokeren de molen aan en in 2001-2002 werd de molen maalvaardig gerestaureerd.  Op 8 september 2002 werd tijdens de Open Monumentendag de molen opnieuw in gebruik genomen.  Het molenaarshuis uit de 18de eeuw was te bouwvallig om te renoveren en werd in 2004 uit veiligheidsoverwegingen gesloopt.  Het is de bedoeling dat dit later herbouwd wordt met hetzelfde uiterlijk.


De Lokerse Feesten is een tiendaags stadsfestival dat sinds 1975 plaatsvindt in de maand augustus. In diezelfde periode worden ook de  Fonnefeesten en de Polifonics georganiseerd.  Daarnaast is er nog de Kovekensstoet.


Ook aan natuur is geen gebrek.


Wie aan de natuur te Lokeren denkt, denkt vaak onmiddellijk aan het Molsbroek. Het is niet alleen een, naar Vlaamse normen, vrij groot reservaat, het heeft bovendien het voordeel dat een 4,5km lange verharde wandeldijk door dit natuurgebied steeds vrij toegankelijk is.  Tevens ligt Molsbroek vlak bij de stadskern en is het voor niet-Lokeraars vlot bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.  Het ligt op enkele minuten lopen van Station Lokeren en via de aansluitende verharde Durmedijk langs de Buylaers bereikt men het Molsbroek na ongeveer 20 minuten wandelen.  De totale oppervlakte van het Molsbroek is 80ha.  Het natuurgebied wordt beheerd door natuurvereniging vzw Durme.

Het Bospark is een natuurpark dat zich op zo’n 10 minuten van het stadscentrum van Lokeren bevindt. Het omvat een tennisveld, tweetal voetbalvelden, een speeltuin, een kleine tearoom in het bos en een sportkantine aan de voetbalvelden.  Door zijn speeltuin en verschillende dieren is het Bospark heel populair bij de kinderen.

Het Verloren Bos bevindt zich eigenlijk naast het Bospark, alleen een weg bevindt zich tussenbeide.  Dit bos omvat een schuttersterrein, een kasteel (anno 1900) en koetshuis.  Deze laatste twee worden als jeugdverblijf verhuurd door het Centrum voor Jeugdtoerisme vzw.  Het Verloren Bos is te bereiken via de Durmedijk.

De Buylaers is een brok natuur binnen de bebouwde kern van Lokeren, op nauwelijks tien minuten wandelen van het eigenlijke stadscentrum.  Dit natuurgebied van 20ha is immers gelegen op de linkeroever van de Durme, tegenover het stedelijk zwembad en de Sportlaan.  De meersen langs de Durme hebben hier grotendeels hun historisch uitzicht behouden met weinig beplantingen in de vlakte, fraaie vochtige hooilanden en daarnaast een aantal rietveldjes.  Het spontaan verwilderend Verloren Bos met zijn stuifduinrelicten paalt eveneens aan dit natuurgebied.  Dit gebied wordt beheerd door vzw Durme.

De Eenbes-reservaatpercelen zijn genoemd naar een op Vlaamse schaal behoorlijk zeldzame plant, die er in het vroege voorjaar abundant bloeit: de Eenbes.  Ze situeren zich op de overgang van de Moervaartvallei en de kern van Zandig Vlaanderen, het zandgrondenlandschap tussen Gent en Lokeren.

De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door de open ruimte.

De Moervaartmeersen en hun omgeving zijn als natuurgebied wellicht het minst bekend te Lokeren.  Begrijpelijk, want het is eigenlijk een samenvoeging van acht verschillende gebieden, allen gescheiden door wegen of waterlopen en met een eigen landschappelijke verscheidenheid.  Het is dus natuurgebied met veel afwisseling.  Langs de Moervaart en een noordelijk deel van de Durme ligt een vrij smalle, soms maar 200m brede strook meersen.

Museum


Van de organisatoren ontvingen we volgende tekst over deze wandeling:

“De Reynaertstappers vzw organiseren voor de 1ste maal een Runners’ Lab Classic Walk met als startplaats het Jeugdstadion Sporting Lokeren, Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren.

De mogelijke afstanden zijn 7-13-17-21-28 en 50km.

Alle afstanden starten door het Park der Beuken met villa Ter Beuken, gebouwd in 1914 in Art Nouveau stijl. Van daar gaat het langs de Durme, een zijrivier van de Schelde.  Vandaag beschouwt men de Durme veelal als een samenvloeiing van de Zuidlede en de Moervaart. 

Zo kom je aan onze eerste rustpost “School de Rozen”.  Daar keren de wandelaars van de 7km weer richting startplaats langs het Bospark en het verloren bos met zijn mooi kasteel en koetshuis en tussen verschillende exotische boomsoorten.

De andere afstanden gaan richting natuurreservaat Molsbroek, met zijn 80hectare één van de grootste natuurreservaten van Oost Vlaanderen.  Je kan er volledig rondwandelen en gedurende 4.5km lang vindt je er talrijke watervogels, elsenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige grasvelden.  Ook het bezoekerscentrum gelegen in het natuurreservaat is meer dan een bezoekje waard.  Je kan er bovendien een bijkomende rustpost van maken.  De 13km gaan dan weer richting rustpost “School de Rozen”.

De 17,21 en 28km gaan verder langs de putten van den Ham.  Dat zijn twee mooie waterputten met volop natuur waar ook zeilclub de Maere is gevestigd.  De 17km gaan vandaar ook richting rustpost “School de Rozen”.

De 21 en 28km gaan verder naar de Ruiter, een landelijk gehucht van Waasmunster, waar er een rustpost is ingelast in zaal Sint-Janskring.  De 21 km gaat dan weer richting rustpost de Rozen langs landelijk rustige veldwegen.

De 28km-wandelaars maken een lus naar het oude vliegveld waar het domein Baverickhoeve is gevestigd van industrieel Jan De Clerck.  Dit domein is gelegen midden de bossen, prachtig om door te wandelen.  Van daar komen de wandelaars van de 28km weer aan de rustpost op de Ruiter en vervolgen hun wandeling samen met de 21km wandelaars.

Onze bekende 50km-wandeling met zijn uitstekende bevoorrading kan starten vanaf 6 uur ’s morgens. Ze wandelen eerst ook naar “school de Rozen”.  Van daar gaan ze richting Zele Durmen, waar deze wandelaars verwend worden met spek en eieren.  Daarna lopen ze via natuurgebieden naar de Durmedijk die onverhard is en een pareltje is van natuur met een mooie bloemenpracht en de vele konijntjes en fazanten zijn soms een streling voor het oog.  Van daar gaat het langs de mooie trage weg “houtenkruis”, langs de oude spoorwegbedding en komen ze uit aan onze rustpost “Gerstekot”.  Verder gaat het over het bos en heidegebied van Waasmunster, door speelbos de Vaag, richting gehucht de Ruiter en daar volgen de 50km wandelaars de andere afstanden naar de startplaats.


De 50km met bevoorrading kost 10 euro bij voorinschrijving en 12 euro de dag zelf.  Wat krijg je voor die 10 euro: een pracht van een natuurwandeling, spek en eieren, een belegd broodje, 2 x een consumptiebon van 1,50 euro en één van 2,30 euro, een éclair, een koek en een flesje water.  Bij aankomst en na het volbrengen van de 50km wandeling, een   T-shirt geschonken door de Grootste Loopspeciaalzaak Runnerslab uit Zwijndrecht.

Voor info over het voor-inschrijven van de 50km-wandeling stuur je een mailtje naar  marc.lauwaert1@telenet.be of bel even naar nummer 0495/68.85.58. “


Zo, Beste Uiltjes, dat was wat meer informatie over de streek waar je vertoeft en het parcours van die dag indien je deelneemt aan deze superaanbieding.»   Curabitur