SuperAanbieding2

WSV DE RANSTUILEN

 

Voor onze tweede superaanbieding van 2018

trekken we naar Winksele.

Op zondag 15 april organiseert wandelclub “Old-

Time Stappers” hun 17e Old-Time-tocht – 17e

Memorial Marc Munten. Starten doen ze in de

Warotzaal gelegen in de Warotstraat te Winksele.

De afstanden zijn hier 2-4-6-8-12-16-20 en 30km.

Vertrekken kan tussen 6.30u-15.00u, voor de

30km kan je starten tot 11.30u, voor de 20km tot

13.00u.

Volgens de Walking in Belgium is het een sterk gevarieerd parcours via bos, veld, holle wegen en verharde

wegen. Soms vlak, soms licht hellend met mooie vergezichten.

Winksele ligt in de provincie Vlaams-Brabant. Vanaf 1133 wordt Winksele in verschillende documenten als dorp

vermeld. Tot 1977 was Winksele, samen met het gehucht Delle een zelfstandige gemeente, waarna het een

deelgemeente werd van Herent. Winksele telde 3195 inwoners in 1976. Dat aantal is intussen uitgegroeid tot

ruim 4200. Winksele dient niet verward te worden met Wilsele, een nabijgelegen deelgemeente van de stad

Leuven. Winksele ligt twee ‘bergen’ verwijderd van de oude stadsmuren van Leuven: de Calverieberg en de

IJzerenberg.

Het wapenschild toont de leeuw van de Hertog van Brabant, met een ‘W’ als initiaal

van de naam Winksele. Deze combinatie kwam ook al voor op de originele

gemeentezegel uit 1309.

De naam ‘Winksele’ kan verklaard worden als een samenstelling van ‘Winiko’, een

Germaanse persoonsnaam, en ‘sele’, een Germaans woord dat staat voor een

woning die uit één ruimte bestaat. De verklaring is dus ‘woning van Winiko’. De

oudste bekende schrijfwijze ‘Wenekensele’ dateert van 1133. De naam ‘Delle duidt

op de landerijen in een dal.

De gemeente heeft een rijk geschiedkundig verleden.

In de Romeinse tijd was Winksele zeer waarschijnlijk niet bewoond, wat te maken heeft met het uitgestrekte

bosgebied van Elewijt tot Aarlen, namelijk het Kolenwoud of Silva Carbonaria.

De Salische Franken koloniseerden bestaande Romeinse steden (Doornik, Soissons…) maar ontbosten ook

grote en nieuwe gebieden, en dit steeds langsheen rivieren en beken. Kennelijk is het Frankische Winksele zo

ontstaan. Onder bestuur van Merovingers en Karolingers behoorde het dorp Winksele tot de Haspengouw of in

Latijn Hasbania, later het graafschap Leuven binnen het Hertogdom Neder-Lotharingen of Lotherijk. Later

behoorde Winksele tot het Hertogdom Brabant (meierij Herent) tot aan de Franse Revolutie.

Bourgondisch, Spaans en Oostenrijks bestuur: Het dorp Winksele werd enkele malen geteisterd door

rondtrekkende legers en bendes. Tijdens het Oostenrijks bestuur werden er 2 steenwegen aangelegd op het

grondgebied van Winksele: de steenweg Leuven-Brussel en de steenweg Leuven-Mechelen. Hun belang was

vooreerst militair. Deze wegen werden in rechte lijn aangelegd en vermeden daarmee de dorpskernen, ook de

dorpskern van Winksele. De meest nabije stadspoort van Leuven, genoemd Wijngaardenpoort, kreeg nu een

nieuwe naam: Brusselse poort, omwille van de directe verbinding Brussel, over de IJzeren Berg van Winksele

heen.

Tijdens het Frans bestuur behoorde Winksele tot het Dijledepartement of Departement de la Dyle, met

departementsnummer 94. De kerkenschool of kosterschool in het midden van het dorp werd afgeschaft. Op 20

oktober 1796 (le 29 vendémiaire anV) besliste de Franse regeringscommissaris Boutteville dat het grondgebied

ten westen van de Tervuursesteenweg, over de Brusselse steenweg tot de Mechelsesteenweg behoorde aan

de nieuw opgerichte gemeente Winksele. Hiertoe behoorde dus ook de “stadswijk” Diependaal, deel van de

stad Leuven tot dan.

Sinds de onafhankelijkheid van België in 1830 behoorde Winksele tot de provincie Brabant en sinds 1955 tot de

provincie Vlaams-Brabant. In 1831 staan de Nederlandse troepen op de strategisch gelegen IJzerenberg

tijdens de Slag van Leuven. De gemeente Winksele richtte een lagere school op in het dorpscentrum (1830) en

in Delle (1870), die bleven bestaan tot de fusie van de gemeenten in 1977. In 1896 werd er een katholieke

lagere school opgericht, eerst een paar klassen, later een volledige kleuter- en lagere school.

Superaanbiedingen

[6]

Er lopen 2 beken door Winksele: de Hoge Beek, vroeger Wolvebeek genoemd en de Lipsebeek, vroeger Leeps genoemd. De Hoge Beek ontspringt in Bertembos en mondt uit in de Lipsebeek in Tildonk. De Lipsebeek ontspringt in het Kastanjebos en mondt, zoals andere beekjes, via het Haachtse Broek uit in de Leiebeek, een belangrijke zijrivier van de Dijle.

Diependaal

De naam Diependaal vindt duidelijk zijn oorsprong in de vallei; de Franse naam was ‘Vallée Profonde’. Eeuwenlang behoorde Diependaal, waar een grote hoeve stond, tot de abdij van Vlierbeek. De hoeve diende, naast andere hoeven, om de benedictijnen van Vlierbeek voldoende voedsel te garanderen. In de 17de eeuw kwam de hoeve tijdelijk in handen van de heren van Heverlee tot Diependaal in 1626 opgenomen werd binnen de stadsgrenzen van Leuven. Na de Franse revolutie werd Diependaal bij de gemeente Winksele gevoegd (1796). De hoeve van Diependaal geraakte in privéhanden, de laatste was de familie Vander Maelen. Begin 19de eeuw bleef van de hoeve niets meer over. In 1962 voerde de gemeente Winksele de verkaveling van dit gebied door.

Sinds de vroege Middeleeuwen behoorde Winksele tot het bisdom Tongeren-Maastricht, wat later het bisdom Luik werd. De dorpen Winksele en Veltem waren overigens letterlijk een uitloper van het bisdom Luik, in tegenstelling tot de omliggende dorpen Bertem, Beisem, Herent…die tot het bisdom Kamerijk behoorden. Noteer dat de steden Leuven en Haacht grensgebieden waren van het Luikse bisdom, dat veel uitgestrekter was dan het prinsbisdom Luik. De bisdomgrens rond Winksele was bovendien een grens van kerkprovincies. Het Luikse bisdom behoorde tot de kerkprovincie van het aartsbisdom Keulen; het bisdom Kamerijk behoorde tot de kerkprovincie-aartsbisdom Reims. Pas in 1559 werd het aartsbisdom Mechelen-Brussel opgericht, waartoe Winksele behoort. De Maria Hemelvaartkerk werd al in de 12de eeuw gebouwd in Maaslands-Romaanse stijl. De Romaanse toren in zandsteen en het portaal dateren van 1230 en het vroeggotisch koor van ca. 1285. In de 13de eeuw werd Winksele een belangrijk bedevaartsoord waar bezetenen naartoe kwamen. In de 15de eeuw werd het bij uitstek de bedevaart tegen krankzinnigheid. Winksele bleef een bedevaartsplaats tot in de 19de eeuw, wanneer Scherpenheuvel de bedevaartsfunctie overneemt. De pastorie dateert van 1661. In de 19de eeuw werd de nieuwe parochie van het Heilig Hart van Jezus opgericht in Winksele-Delle. In 1967 werd de Onze-Lieve-Vrouwkapel ingewijd in de wijk Diependaal op een terrein van de kerkfabriek van Winksele in Diependaal.

Van de organiserende wandelclub bekwamen we volgende informatie:

“Sinds 2001 richt Wandelclub Old-Timestappers uit Veltem hun Old-Time tochten in. De startplaats is vanouds gelegen in de sporthal Warot van Winksele, een deelgemeente van groot Herent en buurgemeente van Veltem. Deze dorpjes zijn gelegen tussen Brussel en Leuven en zeer makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer.

Ofschoon er de laatste jaren stevig werd bijgebouwd hebben deze dorpen toch hun landelijk karakter kunnen behouden en worden ze omringd door nog vele groene gebieden en zijn de dorpskernen nog doorweven van vele “kerkwegjes”.

Het doel van onze tocht is om zoveel mogelijk wandelaars de kans te bieden deze mooie omgeving te verkennen. Daarom stellen we een waaier aan afstanden voor die desnoods kunnen gecombineerd worden. Voor dit jaar hebben we deze afstanden geprogrammeerd: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 en 30km.

Waar de 2 en 4km vooral over verharde wegen gaan zodat ook rolstoelgebruikers, gezinnen met kinderwagens en minder te been zijnde personen kunnen wandelen, gaan we vanaf de 6 km de weide natuur in. Ten zuiden van de startplaats vinden we het Bertembos terug. Het is een open bos dat gelegen is op de heuvelrug tussen Leuven en Sterrebeek. Door zijn hoge ligging kun je vanuit het bos genieten van prachtige vergezichten maar krijg je ook een paar stevige heuveltjes voorgeschoteld, inclusief enkele holle wegen. Voor kinderen is het een fijne plek daar er ook een speelbos is ingericht.

Ga je voor de langere afstanden (15 km en meer) doe je twee andere natuurgebieden aan, het Kastanjebos en de Molenbeekvallei. Beide gebieden maken deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen en bevinden zich ten noorden van de startplaats.

[7]

Het Kastanjebos wordt gekenmerkt door een uitbundig bloementapijt in het voorjaar maar ook in de andere seizoenen is het bos een bezoek waard. De Molenbeekvallei is een rijke strook natuur in een landschap van graslanden, bossen en open water. Qua fauna en flora vind je er bijzondere soorten, zoals de zeldzame moerasvaren, de ijsvogel en de weidebeekjuffer.

Natuurlijk is er altijd voor, tijdens of na de wandeling tijd voor een hapje en een natje in de startplaats en/of in de controlepost en dit alles tegen zeer democratische prijzen.

Achter onze tocht gaat ook nog een ander verhaal schuil. Het is een jaarlijkse herinnering aan Rijkswachter Marc Munten die tijdens de uitvoering van dienst jammerlijk om het leven kwam te Rotselaar op 21 april 2001. Met deze tocht willen we de herinnering levend houden aan een bijzonder iemand en tevens de familie een hart onder de riem steken en hun tonen dat we hem niet vergeten.

Hopelijk mogen we jullie allen verwelkomen op zondag 15 april te Veltem.

Meer info is steeds te vinden op onze webpagina http://www.oldtimestappers.be/old-time-tochten/ of facebook stek https://www.facebook.com/oldtimestappers

De Oldtimestappers

 

 

» Curabitur