SuperAanbieding6

WSV DE RANSTUILEN

 

De tweede superaanbieding is toebedeeld aan Wsv De Schorrestappers uit Boom die op zondag 11 november 2018 Walk for Life organiseren. Starten kan tussen 08u00 en 15.00 vanuit Kantine Rupelboom FC, gelegen aan de Acacialaan te Boom. Zij laten de wandelaars de keuze tussen een afstand van 6-7-10-13-1617 en/of 23km.

Boom is een gemeente in de provincie Antwerpen, ligt aan de rivier de Rupel en telt ruim 17200 inwoners.

Vermoedelijk bestond Boom al in de Romeinse periode. Deze gemeente behoorde aanvankelijk tot de parochie Kontich, waarvan het voor 1309 werd gescheiden.

Boom maakte deel uit van de bezittingen van de familie Berthout en hun jongere tak, de Heren van Grimbergen. In 1920 werd Boom, samen met Rumst, Terhagen, Willebroek, Ruisbroek en Heindonk afgescheiden van het Land van Grimbergen en verenigd in een aparte heerlijkheid, het Land van Rumst. Boom

kwam samen met de rest van het Land van Rumst in handen van Zicht op Boom aan de Rupel de geslachten van Vianden. Zo kwam het Land van Rumst in

opeenvolgende periodes in verschillende handen terecht onder andere de Ligne, de Béthune, Huis Bourbon, Huis Nassau. Tot Karel van Baume in 1663 de gemeente Boom verkocht aan Joris Boschart als een afzonderlijke entiteit los van het Land van Rumst.

Omstreeks 1410 werd, naar aanleiding van de stapelkwestie tussen de havens Antwerpen en Mechelen, door Anton van Bourgondië een bolwerk opgeslagen om de Rupel en de vaart op Mechelen te controleren.

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog lagen de Oostenrijkers in mei 1766 in de twee forten tussen Rumst en Boom om de Rupellinie tegen de Fransen te verdedigen.

Boom werd tijdens de Boerenkrijg van 20 tot 27 oktober 1798 het hoofdkwartier van de “Brigands” van het Land van Boom.

In 1976 bleef Boom buiten de grote fusieoperatie van de Belgische gemeenten. Hierdoor is het qua oppervlakte een van de kleinste gemeenten van de provincie Antwerpen. Boom heeft sinds de 19e eeuw een eigen ziekenhuis, maar dit is sinds 1959 juist over de gemeentegrens gevestigd ( in Reet, Rumst). Sinds het begin van de 21e eeuw is er een toenemende druk op de kleinere buurgemeenten (zoals bijvoorbeeld Niel) om te fuseren met de gemeente Boom.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog verwierven de Boomenaars de bijnaam ‘hondenfretters’. Dit kwam doordat ze bij gebrek aan ander vlees, honden slachtten om te eten. Alleen werd dit hondenvlees niet in Boom gegeten, want men verkocht dit namelijk in Mechelen en Antwerpen. Een fietsroute, het hondefretterspad, is hiernaar vernoemd.

Piet Van Aken, een schrijver geboren in Terhagen, met zijn bekendste werk de novelle “Klinkaart” uit 1954. De titel van het boek ‘Klinkaart’ verwijst naar een harde steen die in de fabriek gemaakt werd. Hier schrijft hij over een twaalfjarig meisje op haar eerste werkdag in de steenbakkerij.

Een aantal bezienswaardigheden in Boom zijn:

•Pidpa-watertoren van Boom

•Tuyaertsstraat 65

•Rijksbasisschool

•Voormalige Bloemmolens Rypens, nu wooncomplex

•Steenbakkerij Frateur, thans steenbakkerijmuseum ’t Geleeg:

Boom kende al steenbakkerijen in de 14de eeuw, die in de 15de en 16de deeeuw en eeuw tot Steenbakkerij Frateut – Nu Museum kalkovens in de 15

hoge bloei kwamen ingevolge de voortdurende vraag vanuit

de Antwerpse bouwwerven. Daarnaast droeg ook het graven van het Kanaal Rupel-Brussel, die vanaf 1561 Antwerpen met het binnenland verbond, ertoe bij om van Boom het centrum te maken van de steennijverheid vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. Aan het EMABB-museum was tot 2007 een ambachtelijke steenbakkerij in werking te zien (site Lauwers). De oude Steenbakkerij Frateur wordt volop gerestaureerd.

•Provinciale en Technische Scholen

•Kunstbrug: De kunstbrug, ook wel ‘one world’ genoemd, is een werk van Arne Quinze. Het is terug te vinden in de schorre in Boom. De brug werd voor het eerst tentoongesteld op 12 oktober 2014 aan het publiek. Vooral de kostprijs van het kunstwerk maakte veel reacties los, de bouw ervan kostte 4.6 miljoen euro. In het midden van de brug staat een ijzeren structuur van 25 meter hoog.

•Natuur:

De Schorre is een provinciaal recreatiedomein uitgebaat door de provincie Antwerpen gelegen in Boom. Het 75 ha grote domein is beschikbaar voor recreatie, sport en evenementen. Het recreatiedomein werd aangelegd rond een aantal buiten gebruik genomen oude kleiputten. Op het domein zijn een brasserie, binnen- en buitenspeeltuin, een recreatievijver met waterfietsen en een paar

Oude kleiput in De Schorre stelplaatsen voor mobilhomes. De sportinfrastructuur omvat een voetbalveld, hockeyveld, omnisportveld, recreatievijver voor kajakpolo, deltahelling en judozaal. Het congrescentrum De Pitte biedt vergader- en eventaccommodatie voor kleinere groepen. Het domein kreeg bekendheid door de organisatie op het domein van festivals als het Kinderrechtenfestival, Schorremorrie en werd wereldberoemd door de organisatie sinds 2005 van Tomorrowland in het park. Op het domein is ook het stadion van de veldhockeyclub Braxgata waar in augustus 2013 de Europese kampioenschappen hockey voor mannen en vrouwen werden georganiseerd.

Het Gemeentepark van Boom is gelegen tussen de straten ’s Herenbaan, Beukenlaan en Spoorweglaan.

Boom kent heel wat evenementen zoals

•Het Ubuntufestival is de opvolger van Mano Mundo festival. Bij de eerste 3 edities maakte het festival nog deel uit van een meerdaags gebeuren met onder meer ook het straattheaterfestival Theater Aan Twater op de kaai te Boom. De eerste editie kende een opkomst van 6.000 bezoekers. In 2016 won het de GroeneVent Award van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), waarmee het bekroond werd als duurzaamste middelgroot festival van Vlaanderen. Sinds 2017 gaat dit festival door in het Gemeentepark van Boom op het tweede weekend van september. Ubuntu Festival programmeert artiesten en dj’s met roots in alle werelddelen. Die brengen Rumba, Salsa, Soul, Hiphop, Jazz en Reggae. Naast een muziekpodium biedt het festival aandacht aan mondiale vorming, een wereldmarkt, animatie rond Duurzame ontwikkelingsdoelen en een food- & cocktail-corner. Het festival mikt op duurzaam ketenbeheer en duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen.

•Tomorrowland

•Putteke Winter

•Planten en Ambachtendag

•de Spartacus Run.

Over de wandeling zelf heeft de redactie tot op heden eigenlijk geen informatie gevonden. Maar deze streek is meer dan de moeite waard om er een wandelzondag aan te spenderen. Temeer daar deze tocht je als Ranstuilenlid ook nog eens centjes opbrengt. Dus met z’n allen daarheen zou ik zeggen.

 

» Curabitur