supperaan

Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen in petto.

De eerste superaanbieding is op zondag 20 januari.  Dan trekken we naar Lommel.  WSV Milieu 2000 organiseert die dag 38e edelweisstocht in.  Starten doen ze hier vanuit Feestzaal het Klosterhof gelegen aan Oude Diestersebaan te Lommel.  Afstanden zijn 4, 7, 13, 17, 21 en/of 25km en vertrekken kan tussen 08.00u en 15.00u.


Lommel ligt in de provincie Limburg, tegen de Nederlandse grens aan, op de waterscheiding van de stroomgebieden van Schelde en Maas, en binnen deze stroomgebieden van Nete respectievelijk Dommel.  Deze Kempense stad telt meer dan 34.000 inwoners en behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Lommel-Neerpelt.


De naam Lommel komt van Loemelo.  Loem betekent vochtig, moerassig en Lo staat voor woud of bos.

Het Dialect van Lommel – het Lommels – hoort tot het Oost-Brabants, en niet tot de West-Limburgse dialecten, hetgeen samenhangt met de bijzondere geschiedenis van de plaats.


In 1990 vierde Lommel zijn 1000-jarig bestaan.  In de vroegste periode maakte Lommel deel uit van de zogenaamde Eninge van de Kempen, een bepaald territorium in de Kempen waar hetzelfde recht gold.  Het geheel ressorteerde onder een vaag Utrechts hoogheidsgezag en werd in leen gehouden door Brabant.  In 1203 kwam de Eninge onder de suprematie van de hertogen van Brabant.

Met de Brabantse expansie naar het noorden werd Lommel onderdeel van de Meierij van 's-Hertogenbosch en bleef het ressorteren onder het kwartier Kempenland.  In 1332 kreeg Lommel stadsrechten van Hertog Jan III van Brabant. Lommel was een vrijheid.  Eind 16e eeuw ging het slecht met de Meierij.  Tijdens de Gelderse Oorlogen plunderde en brandschatte de Gelderse hoofdman Maarten van Rossum de Meierij.  Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog had de Meierij te lijden onder oorlogsgeweld.


Sinds 1648 was Lommel onderdeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, aangezien de Meierij van 's-Hertogenbosch en al haar toebehoren werd toegewezen aan de Staten.

Pas in 1795, toen de Fransen binnenvielen, kreeg Lommel zijn vrijheden terug en toen de Fransen vertrokken waren werd het een volwaardig onderdeel van het koninkrijk der Nederlanden.  Lommel bleef tot de Meierij behoren, tot het op 19 november 1817 officieel bij Koninklijk Besluit overging van Noord-Brabant naar Limburg als ruil tegen Luyksgestel dat in 1819 van de provincie Antwerpen op Noord-Brabant overging.  Luyksgestel, dat als een geïsoleerde enclave in de Meierij lag en tot het Prinsbisdom Luik behoorde, maakte Lommel voorheen tot een Meierijse exclave.


Na veel getouwtrek tijdens de Belgische Opstand bleef Lommel onder Belgisch bewind.  Hoewel Nederland dit stukje Meierij als voormalig deel van Staats-Brabant terugeiste, had het stadsbestuur van Lommel zijn trouw al aan de Belgische regering gezworen.  Op 19 april 1839 werden dan uiteindelijk de definitieve vredesverdragen ondertekend door België en Nederland. Datzelfde jaar werd Maaseik als een nieuw administratief arrondissement in het leven geroepen en werd Lommel hieraan toegevoegd.  Daarmee komt er een radicale wending in de geschiedenis van Lommel: de van oudsher Brabantse plaats wordt nu als Limburgse plaats aangeduid en is het enige stukje Meierij, dat in België ligt.  Hoewel men Lommel juridisch tot Limburg rekent, blijft de rest van Limburg in de ogen van de echte Lommelsen nog altijd: het Luikse of "Luiksland".  De Meierijse geschiedenis van Lommel blijft in ieder geval voortleven in de talrijke beschrijvingen.


Lommel, vooral de wijk Barrier was tijdens de Tweede Wereldoorlog een spil in Operatie Market Garden.  Door de verovering van Joe's Bridge, brug nr. 9 over het Kempisch Kanaal, door de Irish Guards op 10 september 1944, beschikten de Britse troepen over een bruggenhoofd richting Nederland.  Op 17 september 1944 staken ze de Nederlandse grens over.


Op het marktplein staat een standbeeldje van een teut, een typisch historisch fenomeen uit de streek.  Teuten waren rondreizende handelaars en ambachtslui die vanaf de 16e tot 20e eeuw met hun koopwaar (koperwaren, textiel, aardewerk ...) op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg trokken.


Een aantal andere bezienswaardigheden zijn: De Sint-Pietersbandenkerk, Het oude stadhuis (1845), De Leyssensmolen te Kattenbos, Duitse Militaire Begraafplaats (bijna 40.000 graven) te Kattenbos, Het Pools soldatenkerkhof (257 graven), Het bedevaartsoord Mariapark te Lommel-Werkplaatsen, De Groote Hoef, Kiosk en waterpomp op Lommels marktplein (1905), Huis Aerts, dorpswoning uit 1805, Het Burgemeestershuis met park, De Kroon - oudste kroeg van Lommel (anno 1898),

Bovendien kent Lommel wel een dertigtal kapelletjes die over de diverse gehuchten verspreid zijn.De stad Lommel kent ook een aantal bossen, natuur- en heidegebieden waaronder het Pijnven, de Watering en de Lommelse Sahara:


•De Watering  is een natuurgebied met bijzondere fauna en flora op de grens tussen België en Nederland, bij Lommel-Kolonie en behoort tot het bosgebied Bosland. Door een ingenieus bevloeiingssysteem werd de zandgrond omgevormd tot vruchtbare vloeiweiden. In het Wateringshuis wordt de ontstaansgeschiedenis en natuurwaarden van dit gebied


•De Lommelse Sahara is een zand- en duinlandschap met een grootte van 193 hectare. In het midden ligt een meer en rondom vindt men naaldbossen. Dit landschap behoort tot het bosgebied Bosland. De Lommelse Sahara is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het Kempisch kanaal waarover de voetgangersbrug een poort tot dit zanderig gebied vormt. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’.In Lommel vind je uiteraard ook een aantal specialiteiten waaronder:

•Lommelse zandkoeken: droge koekjes gemaakt van zanddeeg met een laagje kokos

•Saharataart: Lommelse streektaart gevuld met abrikozengelei

•Klotsenbos: een lokale likeur op basis van vlierbessen.  De naam komt van het lokale woord voor vlierbessen, namelijk klotsen

•Teutenbier: bier op oude wijze gebrouwen

•Lommelkoffie: koffie die als hoofdbestanddelen de klotsenbosjenever en -likeur heeft

•Lommelse bieren: Lommel Brouwt, Loemelaar, Trappieter.


Op de website van Milieu 2000 vonden we over de edelweisstocht het volgende terug:

“Wanneer de heide nog slaapt en het eerste rijp zich op de twijgen vastzet of een toefje sneeuw het weidse landschap streelt, levert dit een sprookjesachtig mooi winterbeeld en wordt het tijd om er op uit te trekken.

Als daarbij een mild zonnetje haar mantel over de Kattenbosserheide spreidt, zal niemand ons tegenspreken dat 20 januari 2019 weer een wandelhoogdag wordt.

Op Kattenbos ligt de bakermat van het wandelen in Lommel, de natuurstad van Vlaanderen. Men zal weer eindeloos kunnen combineren om het mooiste uit Kattenbos te ontdekken.

Starten doen we via diepgroene naaldbossen van het Katrijt, de werken van natuurkunstenaar Wil Beckers en zo naar de Kattenbosserheide. De 13 en 21 km maken een ommetje naar het Duits Militair Kerkhof (40.000 graven uit de beide wereldoorlogen) waarna we samen de ruime rustpost in het gehucht Gelderhorsten opzoeken. De wandelaars van 18 en 21 km maken van hieruit een ommetje richting Kanaal van Beverlo, de bossen van de Keiheuvel en het natuurgebied De Most waarna ze een tweede maal op adem kunnen komen in feestzaal Den Horst in Gelderhorsten.

Terugkeren doen we opnieuw langs de Kattenbosserheide, de Leyssensmolen, de bossen van de Katterijen en de spoorweg De IJzeren Rijn.

38e Edelweisstocht, zeker een wandeltocht die tot de verbeelding van menig wandelaar spreekt.


Start: Feestzaal Klosterhof, Oude Diestersebaan z/n, 3920 Lommel-Kattenbos

Vertrek: van 8 tot 15 u

Afstanden: 4 – 7 – 10 – 13 – 18 – 21km


Bewegwijzering: Naar de startplaats toe, op de invalswegen naar Lommel en vanaf de N71 (ring rond Lommel-Centrum), is er bewegwijzering voorzien door midden van borden met als opschrift “WANDELTOCHT”.

De startplaats Klosterhof ligt op 200 meter van het NMBS station Lommel, tevens stopplaats lijnbus 58 Leopoldsburg-Lommel.”

»   Curabitur