Berichten1

In het belang van de clubbestuurders en de wandelaar in het algemeen willen we de komende maanden wandelorganisaties weer mogelijk maken. Deze wandelorganisaties kunnen enkel doorgaan onder de vorm van het sportieve wandelluik. Hiermee bedoelen we, in de meest naakte en eenvoudige vorm: wandelen.
Wat houdt dit concreet in voor OFFICIËLE WANDELTOCHTEN OPGENOMEN IN WALKING IN BELGIUM 2020 vanaf 1 oktober?


Officiële wandeltochten opgenomen in Walking in Belgium 2020 kunnen nog steeds doorgaan zoals bepaald in het protocoldraaiboek van 29.07.2020. In aanvulling van dit protocoldraaiboek kunnen officiële wandeltochten vanaf 1 oktober eveneens doorgaan onder volgende richtlijnen:

 • De wandelclub dient steeds in orde te zijn met de nodige CERM-aanvraag en de toelating van de locaties instanties.
 • Vanaf 1 oktober kunnen officiële wandelorganisaties doorgaan zonder voorinschrijving en met een ongelimiteerd aantal deelnemers.
 • Onderweg worden geen rustposten en geen enkele vorm van horeca toegestaan.
 • In de startlocatie worden geen tafels en stoelen aangebracht en er wordt geen enkele vorm van horeca toegestaan. Alleen de toiletten in de startlocatie worden opengesteld.
 • De wandelclub voorziet een inschrijving, scanning en afstempelingzone. Deze zone dient aansluitend bij elkaar te zijn. Medewerkers dienen verplicht mondmasker en handschoenen bij geldafname te dragen. Ontsmettingsmiddelen zijn verplicht. Alles dient CORONA-proof te gebeuren.
 • Ook de deelnemers dienen verplicht mondmasker te dragen vanaf de parking tot ze de wandelomloop betredenen is dus ook verplicht in de inschrijvingszone. Het mondmasker is uiteraard ook verplicht onderweg op plaatsen die door de lokale instanties zo worden aangeduid.
 • Deelnemers betalen het gangbare inschrijvingsgeld zoals op officiële wandelorganisaties van Wandelsport Vlaanderen vzw en bekomen direct na betaling een eenmalige afstempeling voor hun wandelboekje. (ook het speciale wandelboekje ‘Limited Edition ‘ van Wandelsport Vlaanderen vzw en de IVVkaarten komen in aanmerking voor afstempeling.
 • Alle afstanden worden toegelaten. Teneinde een overzicht te behouden op het aantal deelnemers adviseren we de clubs een spreiding van de starturen per afstandscategorie.
  Voorbeeld: langste afstanden enkel inschrijven tussen 7 en 9uur, middenafstand tussen 8 en 11uur en kleinste afstand vanaf 10uur.
 • Leden van Wandelsport Vlaanderen vzw en/of van haar aangesloten wandelclubs ontvangen een betaalbewijs.
 • Niet-leden dienen omwille van de contact-tracing verplicht een inschrijvingskaart in te vullen. Voorzie hiervoor een aparte tafel, enkel bedoeld voor de niet-leden. Inschrijvingskaart dient na het invullen gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene bus. Voorzie op de tafel het nodige ontsmettingsmateriaal.
 • Voorzie bij voorkeur 2 inschrijvingszones telkens waar medewerkers inschrijven, scannen en afstempelen. Voorzie in de inschrijvingszone een coronaverantwoordelijke of steward die de wachtrijen coördineert en waar nodig aanstuurt.
 • Voorzie in de inschrijvingszone de nodige handgels en ontsmettingsmiddelen, zodoende de deelnemers na inschrijving hun handen kunnen ontsmetten.
 • Voorzie eveneens medewerkers die als steward de wachtrij van de toiletten coördineren en de toiletten hygiënisch op orde houden. Handdoeken in de toiletten blijven verboden, werk met papier en voorzie de nodige ontsmettingsmiddelen.
 • Foldertafels en het ophangen van omloopplannen blijven verboden. Dit om concentraties van wandelaars te vermijden.
 • Na het afsluiten van de inschrijvingen (gebruikelijk 15uur) dient een beperkte permanentie voorzien te worden tot uiterlijk 17uur. Deze permanentie is nodig om assistentie te verlenen bij een ongeval.
  We roepen onze wandelclubs op in te gaan op deze versoepelingen tot organiseren van officiële wandeltochten. Tevens een warme oproep naar de wandelaars toe, om zich te voegen naar de richtlijnen van de clubstewards.
  Indien blijkt dat er teveel inbreuken worden vastgesteld, zullen we helaas genoodzaakt zijn om deze versoepelingen terug te draaien. Dat zou spijtig zijn voor alle leden die zich wel houden aan de opgelegde maatregelen en richtlijnen.


Laat de wandelsport zegevieren!

Belangrijke mededeling Wandelsport Vlaanderen...