Hernieuwing lidmaatschap

Hernieuwing lidmaatschap 2024Het jaar is bijna verstreken en uw lidmaatschap dient hernieuwd te worden – tenminste indien je ook in 2024 lid wenst te blijven van onze wandelvereniging.


Ondanks dat het leven duurder wordt, kunnen we jullie meedelen dat ook dit jaar het lidgeld hetzelfde blijft..


HOEVEEL gaat het je dan nu kosten?

18,00 euro voor 1 lid
+ 15,00 euro voor elk volgend lid uit hetzelfde gezin


WANNEER ons lidmaatschap hernieuwen?

Hernieuwingen van het lidmaatschap worden tot uiterlijk 10 december 2023 aanvaard zonder meerprijs.

Hernieuw je je lidmaatschap na deze datum dan zijn wij genoodzaakt om een administratiekost aan te rekenen. Deze bedraagt 5 euro per lid.


HOE hernieuwen we ons lidmaatschap?

ENKEL EN ALLEEN op volgende wijze: 
Achteraan in het clubblad is een inschrijvingsformulier toegevoegd.

    • dit dient volledig ingevuld te worden en samen met het verschuldigde bedrag overhandig je dit aan één van de bestuursleden.

ofwel

    • zend je het ingevulde formulier naar onze penningmeester Tania Matthyssen Xavierlaan 7, 2960 Brecht, en betaalt het overeenstemmende bedrag per overschrijving op het rekeningnummer: BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen met vermelding: Lidgeld 2024 + aantal personen.Het is voor het bestuur héél belangrijk het inschrijvingsformulier volledig en duidelijk ingevuld terug te krijgen, dit om de administratie te vereenvoudigen en mogelijke fouten (in naam, adres, geboortedatum …) op de lidkaart te vermijden.

OPGELET!

Tijdig hernieuwen is belangrijk want na 31/12/2023 wordt je door de federatie uitgeschreven als actief lid en zal je op elke tocht het hogere inschrijvingsgeld moeten betalen!!