super3

De enige superaanbieding is toebedeeld aan
Wandelclub Tornado vzw die op zondag 07 juni
2020 hun boerentocht organiseren. Starten kan
tussen 06u00 en 15.00 vanuit Zaal Onder Den Toren
gelegen aan de Markt z:n te Haacht. Zij laten de
wandelaars de keuze tussen een afstand van 5, 8,
12, 15, 20, 25, 32 en 42km.


Haacht ligt in de provincie Vlaams-Brabant, meer
bepaald in de landstreek Dijleland in de Brabantse Kempen en telt ruim 14.000 inwoners. Sinds de fusie van
1977 bestaat de gemeente Haacht uit de deelgemeenten Haacht, Wespelaar, Tildonk en verder de gehuchten
Wakkerzeel en Kelfs die respectievelijk van Werchter en van Herent werden afgescheiden en bij Haacht
gevoegd.


De naam “Haacht” werd voor het eerst gebruikt in een document uit de eerste helft van de 12e eeuw. Hach, wat haag betekent, wordt gecombineerd met het verzamelende -t. Hacht zou dus een plaats geweest zijn waar hagen groeiden.Een ander argument voor deze naamverklaring is dat als Haacht in het dialect van de wijde regio wordt uitgesproken, namelijk “Hoght”, krijgt men het dialectwoord voor haag.
De vondst van twee weefgewichten getuigt van bewoning in Haacht nog voor het begin van de jaartelling, terwijl uit pollenonderzoek blijkt dat er in het oosten van de gemeente al 1500 jaar daarvoor graan werd geteeld. Potscherven wijzen dan weer op bewoning tijdens de Gallo-Romeinse periode.


Kerkelijk behoorde de gemeente eeuwenlang tot het bisdom Luik, meer bepaald tot het aartsdiakonaat Brabant.
Zo zorgde de vroeger bedding van de Dijle, die zuidelijker liep, voor een kerkelijke scheiding van de gemeente.
De rivier vormde de grens tussen het bisdom Luik (Haacht) en het bisdom Kamerijk (Wespelaar en Tildonk) en zelfs een grens tussen de 2 kerkprovincies, respectievelijk het aartsbisdom Keulen en het aartsbisdom Reims. Na de hervorming van 1559 behoort de gemeente Haacht kerkelijk tot het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Het bestuur van de gemeente werd uitgeoefend door de ridders van Rotselaar, die tussen de 14e en de 16e eeuw ook een kasteel te Haacht verkregen, het Kasteel van Roost, dat sinds de 16e eeuw verdwenen is. Rotselaar en Haacht vormden dus één heerlijkheid, die in de 16e eeuw in de handen van de hertogen van Croÿ kwam. In de 17e à 18e eeuw verhuisde de macht naar de hertogen van Arenberg.


Bezienswaardigheden zijn onder andere:


 • De Sint-Remigiuskerk, waarvan de koorzijmuren nog van de originele kerk uit 1281 stammen
 • De anti-tankgracht, die gebouwd werd in 1939 als onderdeel van de KW-stelling in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De gracht had weinig nut, omdat het Duitse leger een wijde omtrekbeweging rond het verdedigingswerk maakte. Sinds 1997 beheert Natuurpunt er 10ha natuurgebied. Anno 2005 verkozen
  de lezers van de krant Het Nieuwsblad de gracht tot mooiste plekje van Vlaanderen in de categorie ‘Rivieren en beken’


 • De Brouwerij Haacht, de grootste Belgische brouwerij die nog in Belgische handen is en derde brouwerij in
  België qua marktaandeel, draagt wel de naam van de gemeente, maar ligt in werkelijkheid in de naburige
  gemeente Boortmeerbeek. De grens tussen beide gemeenten ligt namelijk midden op de
  Provinciesteenweg richting Brussel, waarbij het ene rijvak Haachts en het andere eigendom van
  Boortmeerbeek is.


 • Het Arboretum Wespelaar vormt een uitbreiding van het Domein Herkenrode, dat net ten zuiden ervan ligt. Er staan meer dan 2000 verschillende bomen, struiken en andere planten. De eerste aanplantingen in het arboretum dateren van 1984. Reizen en expedities naar alle windstreken brachten met zich mee dat heel veel wild plantenmateriaal werd ingezameld. Ondertussen is Arboretum Wespelaar uitgegroeid tot een plantencollectie van wereldformaat. Ze telt ongeveer 2000 verschillende taxa (struiken en bomen). Daarvan staan er 169 op de Rode Lijst van bedreigde planten. Deze bijzonder grote verzameling is te danken aan een gepassioneerd dendroloog, Philippe de Spoelberch. De Stichting Arboretum Wespelaar is er in 2007 bij schenking eigenaar van geworden en zorgt voor de verdere uitbreiding, onderhoud en openstelling.In de plantencollectie zijn er enkele geslachten die bijzondere aandacht krijgen: Acer, Magnolia, Rhododendron en Stewartia.

Naast deze geslachten zijn er nog talrijke  andere die je vindt in het arboretum: Betula, Carpinus, Euonymus, Ilex, Tilia, Viburnum, Quercus, Styrax enz. Van grote waarde zijn ook de geelbloemende magnolias, waarvan er vele cultivars aanwezig zijn in het arboretum. De botanische tuin is aangesloten bij Botanic Gardens Conservation International, een non-profitorganisatie die botanische tuinen samen wil brengen in een wereldwijd samenwerkend netwerk om te komen tot het behoud van de biodiversiteit van planten. Sinds 2011 is het arboretum op bepaalde dagen opengesteld voor het publiek.


 • Station Haacht ligt ten zuiden van het centrum en is een belangrijk lokaal vervoersknooppunt met verbindingen tussen Leuven en Mechelen, Sint-Niklaas en Gent. De halte aan spoorlijn 53 had tot juli 2015 loketten maar is sindsdien een stopplaats. Bij het station is ook een stelplaats van bussen van De Lijn. Verderop lijn 53 liggen ook haltes Wespelaar-Tildonk en Hambos. Deze worden echter minder frequent bediend. Er was sprake van het aanleggen van een tramlijn naar Brussel in het kader van Brabantnet maar anno 2013 is dat idee afgevoerd wegens niet rendabel.


Ondanks het landelijk karakter van de gemeente, zijn er op veel niveaus onderwijsvoorzieningen aanwezig. Op het niveau van kleuteronderwijs en lager onderwijs zijn er gemeentescholen in Haacht en Wespelaar. De katholieke vrije basisscholen bevinden zich in Haacht, Haacht-Station, Wakkerzeel en Tildonk. Bovendien is er ook een Freinetschool in Haacht.
Op het middelbare onderwijsniveau bestaat er zowel Aso-, Tso- als Bso-onderwijs in Don Bosco Haacht en Sint-Angela Tildonk.
Ook sport staat in Haacht hoog in het vaandel:


 • Sinds 2007 vindt de Haachtse Stratenloop plaats. De wedstrijd is zowel voor mannen als vrouwen. Er is keuze uit 5km, 10km en 15km. Ook de kinderen komen aan bod.


 • Sinds 2011 eindigt de eindejaarsklassieker Primus Classic Impanis-Van Petegem in Haacht. Sinds 2015 behoort deze wedstrijd tot de hoogste categorie. De afgelopen jaren werd de koers steevast gewonnen door een grote naam met André Greipel, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet op de erelijst.


 • De gemeente Haacht bezit sedert 2003 een moderne en complete sporthal (Den Dijk gelegen in Wespelaar), met een aparte gymnastiekhal.


 • In september 2012 opende het gemeenschapscentrum Den Breughel de deuren.


En Ranstuiltjes vergeet daarbij het volgende niet (zie: werkwijze bij superaanbiedingen)


naar Ranst en Haacht gaan we om te wandelen weliswaar
maar je wordt ook door de clubkas verwend
want voor elk ingeschreven lid
liggen op het einde van het jaar centjes klaar!!