super5

Voor de derde en laatste superaanbieding van 2020

lokken we jullie naar Poppel.

Op zondag 27 december 2020 richten de Ravelse Wandelaars de

15e Mieke Paproute – 9e Marathon ven ’t Kempens Landgoed in.

Vertrekken kan hier in principe tussen 06u15 en 15u00 vanuit de Gemeentezaal gelegen Dorp 30 te Poppel.Poppel ligt in de provincie Antwerpen aan de grens met Nederland. Het was tot 1977 een zelfstandige gemeente,
die bij de gemeente Ravels is gevoegd. Tot de voormalige gemeente behoorde ook het gehucht Nieuwkerk,
gelegen in de bossen aan de grens met Nederland. Het dankt zijn naam aan een grenskerk die daar in 1652
werd gebouwd ten behoeve van de parochie van Goirle. Al deze plaatsen behoorden tot het Hertogdom Brabant.
Sinds 1815 behoren Poppel, Ravels en Nieuwkerk bij de provincie Antwerpen. En sindsdien behoort de gemeente
Goirle bij de provincie Noord-Brabant.In 2007 had Poppel ruim 3800 inwoners. Een aanzienlijk deel van de
bevolking bestaat uit immigranten uit Nederland. Sinds 2007 vormen zij er
zelfs de meerderheid. In dat jaar bestond de bevolking van het dorp maar
voor 49% uit Belgen. De toenmalige burgemeester, Leo Van Nooten,
berichtte echter dat dit voor geen enkele problemen of frictie zorgde. De
Nederbelgen betalen net als de autochtonen gemeentebelasting en
integreren zich in het verenigingsleven. Zo is de helft van de voetballertjes
bij de duiveltjes van KFC Poppel, de lokale voetbalclub, van Nederlandse
origine.Bezienswaardiheden in Poppel zijn onder meer:

 • De Sint-Valentiuskerk, een neogotische kerk uit 1906. Ze heeft een toren uit de 16e eeuw in Kempense
  gotiek, voorzien van steunberen en een traptoren. De torenspits is getooid met een bol en een scherpe
  naald. Het interieur kent biechtstoelen uit de 18e eeuw en een hoogaltaar uit 1912. De pastorie heeft een
  barokdeur en interessante wandschilderingen.


 • Het Voormalig gemeentehuis, gebouwd van1903-1905 door architect J. Taeymans. Het gebouw toont een
  mengeling vanneogotische en Vlaamse renaissance elementen. Het is gebouwd op de plaats van een
  voormalige kapel, het Kaske geheten. Tegenwoordig huist het heemkundemuseum van Poppel in het
  gebouw.


 • De Rovertkapel, aan de Belgisch-Nederlandse grens is een kapel nabij Hulsel, ten noordoosten van Poppel vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens. Hier, nabijGrenspaal 209, stroomt ook de Rovertser Leij Nederland binnen. Vanaf 1643 tot iets na 1672 bevond zich op de plaats van de kapel een grenskerk voor de bewoners van Hilvatenbeek. In ieder geval werd van 1736-1738 een kapel opgericht. Het is een witgekalkt vierkant gebouwtje met afgeplatte hoeken en een barok aandoend koepeltje. In de kapel bevindt zich een schilderij van Zuster Augustina da Porta,
  voorstellende het voorval met de schaapskudde. De kapel is tegenwoordig een rustpunt en een knooppunt van diverse wandel- en fietsroute. Het verhaal gaat dat op 13 oktober 1735 een diefstal plaatsvond in de Valentinuskerk te Poppel, waarbij de gewijde gewijde hosties en relikwieën werden ontvreemd. De bevolking wilde dit alles terug en verdeelde zich in groepen die de omgeving afspeurden. Uiteindelijk constateerde men dat, op de plaats van de voormalige grenskerk, in de grond was gewoeld.

Toen men hier ging graven vond men de hosties, onbeschadigd, terug.Een variant op deze legende maakt gewag van een herder die met zijn schaapskudde op deze plaats langstrok, waarop de schapen halt hielden en godvruchtig knielden. De naam Rovert heeft niets van doen met de onverlaten die de hosties gestolen hebben, maar is een samentrekking van rode, dat gerooide plek in het bos betekent, en voorde, dat doorwaadbare plaats in een beek betekent.

 • Het Kasteel De Schrieken, door J. Taeymans, vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens, aan de weg van
  Poppel naar Baarle-Nassau.
 • De Hoeve Pannenhoef: een voormalig land- en bosbouwbedrijf, teruggaande op een eind 18de-eeuwse
  boerderij opgericht door graaf Depestre, eind 19de eeuw door Arthur Verhagen gedeeltelijk vernieuwd en in
  1926 door Martin Verbeeck uitgebreid, onder meer met een monumentale hooischuur. Het Heeft ook een
  mooie duiventoren die dateert uit 1863.


Ook over deze wandeling durven/kunnen wij op dit ogenblik niets schrijven omdat het afwachten is of deze wel
zal kunnen doorgaan en onder welke vorm. Ook de vertrekuren en de afstanden zullen waarschijnlijk worden
aangepast. Raadpleeg hiervoor regelmatig de website van Wandelsport Vlaanderen, de Wandelinfo en de
website van de club zelf.