Uilenwandeling

Uilentocht 2020....

Beste uiltjes,


Bijna was het weer zover. Op zondag 29 november 2020 stond onze uilentocht
met als startplaats de Parochiezaal, Venusstraat 10 in Oelegem op het programma.


Spijtig genoeg blijft het beruchte coronavirus Covid-19 als een zware donderwolk boven onze hoofden hangen en heel de wereld bederven. Het vooropgestelde protocol dat moet worden gehanteerd om een tocht te
mogen/kunnen organiseren is bijna niet uitvoerbaar en financieel niet haalbaar!


En of een stikt protocol volgen nog niet voldoende is, moeten we ook dan nog de toelating en goedkeuring van
de plaatselijke instanties afwachten. Daarom zien we ons genoodzaakt ook deze organisatie te annuleren.


Het is niet anders … voor De Ranstuilen dus een jubileumjaar in mineur.
Uw Ranstuilenbestuur