Onze club

Clubvoorstelling

 

Onder impuls van een paar verwoede wandelaars vond in de vorige eeuw de geboorte plaats van een wandelclub te Ranst, we schreven anno 1980. Zoals het past moet elke nieuwgeborene een naam hebben, zo verging het ook met deze spruit.


Men besloot, het zal "DE RANSTUILEN" worden.

Hoe men op deze naam gekomen is lees je in "Het zuchten van de Ranstuilen".

Wat doen wij zoal?


 

Alleen toegankelijk voor onze leden:


 • Superaanbiedingen: meestal 8 per kalenderjaar
 • Busreizen: normaal bieden wij 4 à 5 busreizen per jaar aan naar een club ergens in eigen land.
 • Ledenfeest: vindt jaarijks plaats.
 • Barbecue of Zomerfestijn: eveneens een jaarlijks weerkerende activiteit in de maand juli of augustus aan een spotprijs.
 • Meerdaagse busreis: wordt jaarlijks georganiseerd, Oostenrijk of Duitsland zijn gewoonlijk de bestemmingen van dit wandelfestijn.
 • Clubblad'Ons Uiltje' verschijnt driemaandelijks en is natuurlijk gratis. 

Voor Iedereen toegankelijk:


 • Uilentrektochtjes: Ieder kwartaal wordt er door iemand van het bestuur of de leden een tochtje uitgestippeld dat gezamenlijk wordt afgewandeld
 • Onze officiële tochten
  • Internationale wandeltocht in april
  • Uilentocht einde november/begin december